Hướng dẫn Chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến

0
742

Hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến dành cho thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phương pháp trực tuyến.