Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Lịch sử hơn 50% dưới 5 điểm, Ngữ văn 26 bài 0 điểm, Địa lý 94 bài 0 điểm

0
688

Ngày 26/7, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ngày 26/7, Bộ GD-ĐT chính thức công bố phổ điểm của toàn bộ môn thi tốt nghiệp THPT với mức điểm trung bình thấp nhất là môn Lịch sử, Ngữ văn có 26 thí sinh 0 điểm, Toán có 1 bài 0 điểm, Địa lý 94 bài 0 điểm. Dựa vào bảng công bố kết quả phân tích phổ điểm thi các môn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GD-ĐT nhận thấy:

Môn Lịch sử mức điểm trung bình thấp nhất vẫn rơi vào môn Lịch sử với 637.005 thí sinh thi, trong đó điểm trung bình là 4,97 điểm, điểm trung vị là 4,75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 540 (chiếm tỉ lệ 0,08%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 331.429 (chiếm tỉ lệ 52,03%).

Môn Lịch sử

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Lịch sử hơn 50% dưới 5 điểm, Ngữ văn 26 bài 0 điểm, Địa lý 94 bài 0 điểm - Ảnh 1.

Môn Địa lý

Môn Địa lý gây bất ngờ vì có tới 94 thí sinh bị 0 điểm dù đây là môn thi trắc nghiệm. Địa lý là môn có 631.137 thí sinh thi, trong đó điểm trung bình là 6,96 điểm, điểm trung vị là 7,0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 118 (chiếm tỉ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 29.230 (chiếm tỉ lệ 4,63%).

Ngày 26/7, Bộ GD-ĐT chính thức công bố phổ điểm của toàn bộ môn thi tốt nghiệp THPT với mức điểm trung bình thấp nhất là môn Lịch sử, Ngữ văn có 26 thí sinh 0 điểm, Toán có 1 bài 0 điểm, Địa lý 94 bài 0 điểm. Dựa vào bảng công bố kết quả phân tích phổ điểm thi các môn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GD-ĐT nhận thấy:

Môn Lịch sử mức điểm trung bình thấp nhất vẫn rơi vào môn Lịch sử với 637.005 thí sinh thi, trong đó điểm trung bình là 4,97 điểm, điểm trung vị là 4,75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 540 (chiếm tỉ lệ 0,08%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 331.429 (chiếm tỉ lệ 52,03%).

Môn Lịch sử

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Lịch sử hơn 50% dưới 5 điểm, Ngữ văn 26 bài 0 điểm, Địa lý 94 bài 0 điểm - Ảnh 1.

Môn Địa lý

Môn Địa lý gây bất ngờ vì có tới 94 thí sinh bị 0 điểm dù đây là môn thi trắc nghiệm. Địa lý là môn có 631.137 thí sinh thi, trong đó điểm trung bình là 6,96 điểm, điểm trung vị là 7,0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 118 (chiếm tỉ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 29.230 (chiếm tỉ lệ 4,63%).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Lịch sử hơn 50% dưới 5 điểm, Ngữ văn 26 bài 0 điểm, Địa lý 94 bài 0 điểm - Ảnh 2.

Môn Ngữ văn

Đây là môn duy nhất các sĩ tử làm bài thi theo hình thức tự luận trong số các môn thi tốt nghiệp THPT. Môn Ngữ văn có 978.027 thí sinh dự thi, trong đó điểm trung bình là 6.47 điểm, điểm trung vị là 6,5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 172 (chiếm tỉ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 117.915 (chiếm tỉ lệ 12,06%). Tuy nhiên môn thi này có 26 thí sinh 0 điểm, như vậy vẫn có những thí sinh không trả lời được ý nào để được chấm điểm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Lịch sử hơn 50% dưới 5 điểm, Ngữ văn 26 bài 0 điểm, Địa lý 94 bài 0 điểm - Ảnh 3.

Môn Toán

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT của cả nước năm 2021 cho thấy có 980.876 thí sinh tham gia thi bài thi toán, trong đó điểm trung bình là 6,61 điểm, điểm trung vị là 7,0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8 điểm, có 1 thí sinh 0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 119 (chiếm tỉ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 170.802 (chiếm tỉ lệ 17,41%).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Lịch sử hơn 50% dưới 5 điểm, Ngữ văn 26 bài 0 điểm, Địa lý 94 bài 0 điểm - Ảnh 4.