Một số cơ sở giáo dục đại học tự chủ sai phạm trong tuyển sinh, quản lý tài chính

0
813

Những vi phạm này đã được Bộ Giáo dục và đào tạo chỉ ra trong văn bản gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trong hoạt động tự chủ ngày 28-2.

Một số cơ sở giáo dục đại học tự chủ sai phạm trong tuyển sinh, quản lý tài chính - Ảnh 1.

Sinh viên một trường đại học ở TP Hà Nội. Ảnh chụp trước dịch COVID-19 – Ảnh: NAM TRẦN

Cụ thể, qua thanh tra, kiểm tra, Bộ Giáo dục và đào tạo đã phát hiện một số thiếu sót, vi phạm trong hoạt động tự chủ của một số đại học, học viện, trường đại học.

Trong đó, một số trường chưa thành lập kiện toàn hội đồng trường; chưa xây dựng, phê duyệt đề án vị trí việc làm; chưa kịp thời kiện toàn ban giám hiệu, các chức danh thuộc thẩm quyền của hội đồng trường; chưa xây dựng ban hành văn bản, quy chế theo thẩm quyền ban hành văn bản, quy chế chưa đầy đủ và đúng quy định pháp luật, đặc biệt là quy chế tổ chức hoạt động, quy chế tài chính; vi phạm quy định trong tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức.

Tiếp đến là xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh các trình độ chưa đúng; mở ngành, duy trì ngành chưa đảm bảo các điều kiện; tổ chức quản lý đào tạo các trình độ, các phương thức đào tạo thiếu chặt chẽ, không đảm bảo khối lượng giảng dạy; chưa kịp thời rà soát, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ; không đảm bảo lượng kiến thức tối thiểu ở mỗi trình độ đào tạo; hồ sơ quản lý văn bằng, chứng chỉ chưa đúng, chưa cập nhật đầy đủ thông tin, chưa công khai thông tin văn bằng, chứng chỉ và ký chứng chỉ sai thẩm quyền.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và đào tạo cũng phát hiện một số vi phạm quy định về công tác quản lý tài chính, tài sản; mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; thực hiện một số khoản thu, chi, trích lập các quỹ chưa đúng quy định; kết quả giải ngân chưa đúng tiến độ kế hoạch.

Bên cạnh đó, các trường còn vi phạm về công tác đầu tư xây dựng cơ bản: thiết kế, thẩm tra, phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán công trình, lập hồ sơ mời thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu các công trình còn nhiều thiếu sót; quy trình thực hiện các gói thầu, tư vấn, giám sát chưa đúng theo quy định của luật đấu thầu; chậm phê duyệt quyết toán hoàn thành đối với công trình; điều chỉnh tổng dự toán công trình, điều chỉnh giá trị gói thầu chưa đúng quy định; chưa tổ chức nghiệm thu công trình đã đưa vào sử dụng.

Quyết toán trong kinh phí đề tài cũng có sai phạm, như: trích kinh phí quản lý đề tài chưa đúng quy định; thiết bị khoa học công nghệ có giá trị lớn nhưng không đưa vào sử dụng; đề tài nghiên cứu chưa đúng tiến độ, chưa đạt mục tiêu.

Bộ Giáo dục và đào tạo cũng chỉ ra một số nơi quy trình thuộc cuộc thanh tra chưa đảm bảo; một số cuộc thanh tra không có báo cáo, kết luận. Trình tự giải quyết đơn thư chưa đúng, chưa kịp thời. Nơi tiếp công dân chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định, thủ trưởng đơn vị chưa thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ, thường xuyên, không có sở tiếp công dân theo quy định; chưa triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn theo quy định; chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng quy định về kê khai tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, viên chức…

Bộ Giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành, chú trọng việc khắc phục hạn chế, thiếu sót, sai phạm, đặc biệt các nội dung liên quan thực hiện tự chủ giáo dục đại học.

Bộ cũng yêu cầu các trường tăng cường thanh tra nội bộ, giúp hội đồng trường, hiệu trưởng tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên, theo kế hoạch và đột xuất khi có vấn đề phức tạp hoặc theo yêu cầu xử lý đơn thư.

Theo Báo Tuổi Trẻ