Năm 2023, Trường ĐHSP Hà Nội 2 dự kiến tuyển sinh gần 3500 chỉ tiêu với 20 ngành

0
663
cham-thi-tot-nghiep-thpt-phai-dung-vai-thuoc-bai-khong-sang-tao

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa ra thông báo dự tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 dự kiến 3.421 chỉ tiêu đại học chính quy cho 20 ngành đào tạo.

Theo đó, năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh hệ đại học chính quy với phạm vi trong cả nước và thí sinh là người nước ngoài. Các phương thức tuyển sinh chính được sử dụng bao gồm: Thi tuyển, xét tuyển, kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

Cụ thể:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Các đối tượng được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:

Năm 2023, Trường ĐHSP Hà Nội 2 dự kiến tuyển sinh gần 3500 chỉ tiêu với 20 ngành ảnh 1

Kế hoạch xét tuyển:

STT Nội dung triển khai Thời gian thực hiện
1 Thí sinh đăng ký tại trang: http://thisinh.hpu2.edu.vnThí sinh cần điền đầy đủ các thông tin trên trang đăng ký trực tuyến và gửi hồ sơ xét tuyển thẳng đến Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Từ ngày 05/5/2023 đến trước 17h00 ngày 28/6/2023
2 Thí sinh điều chỉnh thông tin, nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến trên chuyên trang tuyển sinh của Trường Từ 9h00 ngày 29/6/2023 đến trước 17h00 ngày 30/6/2023
3 Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả đủ điều kiện trúng tuyển trên chuyên trang tuyển sinh của Trường và cập nhật thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo Trước 17h00 ngày 05/7/2023
4 Thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo Từ ngày 05/7/2023 đến trước 17h00 ngày 15/8/2023
5 Thí sinh nhập học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Từ ngày 23/8/2023 đến ngày 06/9/2023

Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Kế hoạch xét tuyển:

STT Nội dung triển khai Thời gian thực hiện
1 Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển: Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo Từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023
2 Điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo Trước 17h00 ngày 26/7/2023
3 Tổ chức xét tuyển Từ 12/8/2023 đến 17h00 ngày 20/8/2023
4 Công bố kết quả trúng tuyển trên chuyên trang tuyển sinh của Trường Trước 17h00 ngày 22/8/2023
5 Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo Trước 17h00 ngày 06/9/2023
6 Thí sinh nhập học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Từ ngày 23/8/2023 đến ngày 06/9/2023

Nguyên tắc xét tuyển:

Điểm xét tuyển lấy từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân (đã được làm tròn) để xét tuyển. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì thì sử dụng tiêu chí phụ xét theo thứ tự nguyện vọng từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông

Kế hoạch xét tuyển:

STT Nội dung triển khai Thời gian thực hiện
1 Thí sinh đăng ký tại trang: http://thisinh.hpu2.edu.vnThí sinh cần điền đầy đủ các thông tin trên trang đăng ký trực tuyến và gửi hồ sơ xét tuyển đến Trường ĐHSP Hà Nội 2 Từ ngày 05/5/2023 đến trước 17h00 ngày 28/6/2023
2 Thí sinh điều chỉnh thông tin, nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến trên chuyên trang tuyển sinh của Trường Từ 9h00 ngày 29/6/2023 đến trước 17h00 ngày 30/6/2023
3 Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả đủ điều kiện trúng tuyển trên chuyên trang tuyển sinh của Trường và cập nhật thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo Trước 17h00 ngày 08/7/2023
4 Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo Từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023
5 Công bố kết quả trúng tuyển trên chuyên trang tuyển sinh của Trường Trước 17h00 ngày 22/8/2023
6 Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo Trước 17h00 ngày 06/9/2023
7 Thí sinh nhập học tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 Từ ngày 23/8/2023 đến ngày 06/9/2023

Nguyên tắc xét tuyển

Điểm xét tuyển lấy từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân (đã được làm tròn) để xét tuyển. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì sử dụng tiêu chí phụ xét theo thứ tự nguyện vọng từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức trong năm 2023 nộp kết quả thi về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong thời gian Trường mở cổng đăng ký xét tuyển.

Kế hoạch xét tuyển:

STT Nội dung triển khai Thời gian thực hiện
1 Thí sinh đăng ký tại trang: http://thisinh.hpu2.edu.vn
Thí sinh cần điền đầy đủ các thông tin trên trang đăng ký trực tuyến và gửi hồ sơ xét tuyển đến Trường ĐHSP Hà Nội 2
Từ ngày 05/5/2023 đến trước 17h00 ngày 28/6/2023
2 Thí sinh điều chỉnh thông tin, nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến trên chuyên trang tuyển sinh của Trường Từ 9h00 ngày 29/6/2023 đến trước 17h00 ngày 30/6/2023
3 Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả đủ điều kiện trúng tuyển trên chuyên trang tuyển sinh của Trường và cập nhật thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo Trước 17h00 ngày 08/7/2023
4 Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo Từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023
5 Công bố kết quả trúng tuyển trên chuyên trang tuyển sinh của Trường Trước 17h00 ngày 22/8/2023
6 Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo Trước 17h00 ngày 06/9/2023
7 Thí sinh nhập học tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 Từ ngày 23/8/2023 đến ngày 06/9/2023

Nguyên tắc xét tuyển:

Điểm xét tuyển lấy từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân (đã được làm tròn) để xét tuyển. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì sử dụng tiêu chí phụ xét theo thứ tự nguyện vọng từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Phương thức 5: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển (Áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non và ngành Giáo dục Thể chất)

Thông báo tuyển sinh ghi rõ quy định thí sinh xét tuyển các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất phải dự thi năng khiếu tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Nhà trường không công nhận kết quả thi năng khiếu của các cơ sở đào tạo khác).

Ngoài các điều kiện cụ thể cho từng phương thức xét tuyển, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 yêu cầu thí sinh phải đảm bảo ngưỡng đầu vào với các điều kiện chung: 1.5.1. Điều kiện chung như sau:

Thứ nhất, yêu cầu thí sinh đã tốt nghiệp cấp trung học phổ thông.

Thứ hai, đối với nhóm ngành sư phạm (đào tạo giáo viên): Tuyển những thí sinh có hạnh kiểm lớp 10, 11, 12 đạt từ loại khá trở lên. Trường không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp. Với ngành Giáo dục Thể chất chỉ tuyển thí sinh thể hình cân đối: Nam cao 1,60m nặng 45kg trở lên, nữ cao 1,50m nặng 40kg trở lên.

Thứ ba, đối với các ngành ngoài sư phạm: Nhà trường chỉ nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển có điểm trung bình cộng của từng môn học/môn thi trong tổ hợp các môn học/môn thi dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 5,0 điểm (theo thang điểm 10), chưa cộng điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực trong tuyển sinh.

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo như sau:

Năm 2023, Trường ĐHSP Hà Nội 2 dự kiến tuyển sinh gần 3500 chỉ tiêu với 20 ngành ảnh 2

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sẽ tổ chức tuyển sinh các đợt tiếp theo từ tháng 9 cho đến hết tháng 12 năm 2023 (nếu còn chỉ tiêu). Kế hoạch cụ thể thí sinh có thể theo dõi thông báo trên website tuyển sinh của nhà trường.

Học bổng và quyền lợi của thí sinh trúng tuyển khi nhập học

Thí sinh các ngành sư phạm trúng tuyển và nhập học sẽ được nhận hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ.

Ngoài ra, trung bình nhà trường còn dành 5-6 tỉ/năm học làm quỹ học bổng cho sinh viên. Cụ thể, gồm có các loại học bổng khuyến khích học tập (xét, cấp cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện trong học kì đạt kết quả từ Khá trở lên). Mức học bổng căn cứ theo Quyết định số 1712/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Một số học bổng khác như: Áp dụng xét, cấp cho sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc và sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, sinh viên là người dân tộc thiểu số, sinh viên khuyết tật,… Nguồn kinh phí từ các nguồn xã hội hóa và quỹ khuyến học của trường.

Thí sinh xem chi tiết thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tại đây.

Theo Báo Giáo dục