Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học, trung cấp CAND năm 2023:

0
528
toan-canh-diem-san-hoc-phi-cac-truong-dh-y-duoc-cong-lap-nam-2022

Chiều 26/7, Bộ Công an đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học, trung cấp CAND năm 2023.

– Đối với ngành Y khoa của Học viện ANND, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của 3 môn thi là 22.5 điểm và điểm thi bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 là 20 điểm theo thang điểm 100.

 

– Đối với các ngành còn lại của Học viện ANND; các ngành tuyển sinh của Học viện CSND, Học viện Chính trị CAND, Đại học ANND, Đại học CSND, Đại học PCCC, Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND và Học viện quốc tế, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới là 70 điểm, gồm điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT 2023 thuộc tổ hợp xét tuyển vào các trường CAND (theo thang điểm 100) và điểm thi bài thi đánh giá của Bộ Công an (theo thang điểm 100), không có điểm liệt theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an, với công thức tính như sau:

Ngưỡng bảo đảm = (M1+M2+M3)*10/3 + BTBCA, trong đó:

+ M1, M2, M3: Điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND, điểm trên được quy về thang điểm 100.

+ BTBCA: Điểm bài thi Bộ Công an được tính theo thang điểm 100.

 

– Đối với trình độ Trung cấp chính quy tuyển mớingưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tổi thiểu (không nhân hệ số) của 3 môn thi thuộc tổ thuộc tổ hợp xét tuyển vào các trường CAND là 10 điểm, không có điểm liệt theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Năm 2023, Bộ Công an tiếp tục duy trì 3 phương thức xét tuyển vào các học viện, trường CAND. Cụ thể:

– Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

– Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

– Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Trong đó, bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm tỷ lệ 60% và điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển chiếm tỷ lệ 40%.