Thí sinh cần thận trọng khi điều chỉnh nguyện vọng

0
686

Hướng dẫn điều chỉnh lịch tuyển sinh cao đẳng sư phạm và đại học năm 2021 trong tình hình dịch Covid-19 vừa được Bộ GD&ĐT ban hành.

 

Ảnh minh hoạ/internetẢnh minh hoạ/internet

Điều chỉnh lịch tuyển sinh cụ thể như sau:

TT Nội dung công tác Đơn vị

chủ trì

Đơn vị

tham gia

Thời gian

thực hiện tại CV 1444

Thời gian được điều chỉnh
1. Tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh CSĐT Thí sinh,

Sở GDĐT

Trước 17h00

ngày 28/7

– Trước 17h00 ngày 12/8 đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT đợt 1 (có thể tiếp nhận hồ sơ của các địa phương nếu có)

– Ngày 01/9 đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT đợt 2

2. Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các CSĐT Thí sinh CSĐT Trước 17h00

ngày 10/8

– Trước 17h00

ngày 22/8 đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT đợt 1

– Trước 17h00 ngày 3/9 đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT đợt 2

3. Báo cáo kết quả xét tuyển thẳng CSĐT Vụ GDĐH Trước 17h00

ngày 15/8

-Trước 17h00

ngày 25/8 đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT đợt 1

– Trước 17h00 ngày 04/9 đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT đợt 2

4. Cập nhật vào CSDL của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT: Kết quả sơ tuyển, kết quả  thi đánh giá năng lực chuyên biệt, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có), danh sách thí sinh nhập học do CSĐT đã xét tuyển bằng các phương thức khác… CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Trước ngày 10/8 đối với xét tuyển đợt 1  

Trước ngày 29/8 đối với xét tuyển đợt 1

5. Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe Vụ GDĐH Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ GDTX, Thanh tra, Vụ Pháp chế, Cục NG& QLCBGD, các CSĐT Trước 17h00

ngày 3/8

 

 

Chậm nhất ngày 26/8

 

 

6. Điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của  CSĐT CSĐT  

Vụ GDĐH

 

Trước 17h00

ngày 5/8

Trước 17h00

ngày 28/8

7. Thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (thí sinh chỉ được điều chỉnh theo phương thức trực tuyến). Thí sinh điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên đối tượng, khu vực (thực hiện bằng phiếu và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ) Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Sở GDĐT

Từ ngày 7/8

đến 17h00

ngày 17/8

 

 

Từ ngày 29/8

đến 17h00

ngày 05/9

 

 

8. Hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh sai sót của tất cả thí sinh vào CSDL của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT Sở GDĐT,

Điểm thu nhận hồ sơ

Thí sinh Trước 17h00

Ngày 19/8

Trước 17h00

Ngày 07/9

9. Cập nhật vào CSDL của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT: Kết quả sơ tuyển, kết quả  thi đánh giá năng lực chuyên biệt, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có) đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng; danh sách thí sinh nhập học do CSĐT đã xét tuyển bằng các phương thức khác (đối với thí sinh tham dự kỳ thi đợt 2 và các thí sinh do dịch bệnh nhận được Giấy chứng nhận kết quả thi không đúng kế hoạch) CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT

   

Ngày 08/9

10.  

Thực hiện quy trình xét tuyển  đợt 1 theo Quy chế  tuyển sinh

 

CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT, Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ GDTX

Từ ngày 20/8

đến 17h00 ngày 22/8

Từ ngày 12/9

đến 17h00 ngày 15/9

11. Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 CSĐT Vụ GDĐH Trước 17h00

ngày 23/8

Trước 17h00

ngày 16/9

12. Xác nhận nhập học đợt 1 Thí sinh

CSĐT

Vụ GDĐH  Trước 17h00

ngày 01/9 (tính theo dấu bưu điện)

Trước 17h00

ngày 26/9 (tính theo dấu bưu điện)

13. Cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào CSDL của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

 Trước 17h00

ngày 7/9

Trước 17h00

Ngày 02/10

14. Xét tuyển bổ sung (các CSĐT chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển) CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Vụ GDTH

Dự kiến từ ngày 8/9 Dự kiến từ ngày 03/10
15. Xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định CSĐT  

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

 

Từ tháng 8 đến tháng 12/2021

 

 

Từ tháng 9 đến tháng 12/2021

 

16. Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2021 CSĐT  

Vụ GDĐH

 

Trước ngày 31/12/2021 Trước ngày 31/12/2021

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch Covid-19.

Theo đó, đối với các thí sinh đủ điều kiện nhưng vẫn không thể dự thi đợt 2, Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn việc xét đặc cách tốt nghiệp và định hướng phương án xét tuyển cho thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021.

Để bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện lợi cho những thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp do không thể tham dự 2 đợt thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tham gia xét tuyển đại học và cao đẳng, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non thực hiện điều chỉnh, bổ sung phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh dành riêng cho đối tượng thí sinh đặc cách.

Theo Báo Giáo dục và đào tạo