Thí sinh đặc cách tốt nghiệp có thể dự thi đánh giá năng lực vào trung tuần tháng 9

0
607

ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho thí sinh tốt nghiệp đặc cách tốt nghiệp THPT vào các ngày 15 – 16/9. Thời gian dự phòng ngày 22- 23/9/2021 nếu Hà Nội kết thúc giãn cách xã hội.

 

Thí sinh chờ đến ca thi trong kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2021 do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức. Ảnh: ĐH Quốc gia cung cấp.Thí sinh chờ đến ca thi trong kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2021 do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức. Ảnh: ĐH Quốc gia cung cấp.

Kỳ thi này giúp thí sinh có điểm để xét tuyển ĐH thay cho điểm thi tốt nghiệp THPT 2021. Đối tượng dự thi là học sinh diện đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 có nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học; không thuộc đối tượng F1-F2 theo phân loại phòng dịch Covid-19 kể từ ngày 23/8/2021.

Các đối tượng khác có nguyện vọng dự thi sẽ đăng ký khi dịch Covid-19 được kiểm soát trên địa bàn Hà Nội.

Các thí sinh dự thi tại Hà Nội (tại Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội). Vì thế, kỳ thi chỉ được tổ chức khi Hà Nội kết thúc giãn cách xã hội.

Theo hình thức phi tập trung thực hiện giãn cách xã hội đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế. Cụ thể: Quy mô tối đa: 120 thí sinh/buổi thi, 10 thí sinh/ca thi.

Ca thi 1 2 3 4 5 6
Thời gian 6h30 6h40 6h50 7h00 7h10 7h20
Ca thi 7 8 9 10 11 12
Thời gian 7h30 7h40 7h50 8h00 8h10 8h20
Ca thi 13 14 15 16 17 18
Thời gian 12h30 12h40 12h50 13h00 13h10 13h20
Ca thi 19 20 21 22 23 24
Thời gian 13h30 13h40 13h50 14h00 14h10 14h20

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến từ 8 giờ ngày 18/8 đến 17 giờ ngày 30/8 trên trang web của Trung tâm Khảo thí, đồng thời gửi email minh chứng được đặc cách tốt nghiệp năm 2021 về hòm thư điện tử của trung tâm ([email protected]). Trung tâm kiểm tra hồ sơ hợp lệ và công bố thông tin dự thi của thí sinh trước 17 giờ ngày 5/9.

Các cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội xét tuyển thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp (nếu có) gửi danh sách thí sinh (email và điện thoại liên hệ học sinh) dự thi về Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội (bản mềm gửi về [email protected]) trước 17 giờ 00 ngày 6/9/2021.

– Các Sở GD&ĐT có thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp có nguyện vọng xét tuyển đại học bằng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội gửi danh sách thí sinh (email và điện thoại liên hệ học sinh) dự thi về Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội (bản mềm gửi về [email protected]) trước 17 giờ 00 ngày 6/9/2021.