Trường Đại học Thương mại được tổ chức thi tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc

0
669

 Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) đã công nhận Trường ĐH Thương mại đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

 

Trường ĐH Thương mại là đơn vị đầu tiên thuộc khối ngành kinh tế được Bộ GD&ĐT công nhận đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.Trường ĐH Thương mại là đơn vị đầu tiên thuộc khối ngành kinh tế được Bộ GD&ĐT công nhận đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Quyết định trên được ghi rõ trong Công văn số 1599/QLCL-QLT, ngày 21/12/2021 của Cục Quản lý chất lượng.

Theo đó, căn cứ các quy định tại Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT và được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 24/2021/TT-BGDĐT, Bộ GD&ĐT yêu cầu: Trường ĐH Thương mại đăng tải công khai đề án tổ chức thi trên cổng thông tin điện tử của nhà trường và các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu trường thực hiện nghiêm túc quy chế thi và cấp phát quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành. Bộ cũng đề nghị, trường báo cáo kế hoạch tổ chức thi, thời gian, địa điểm của từng đợt thi, tổng hợp và đánh giá kết quả thi sau mỗi đợt thi gửi về bộ phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo.

Đại diện tổ chức thi và cấp chứng chỉ này tại Trường ĐH Thương mại là Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà Trường, với phương châm uy tín, chất lượng và chuyên nghiệp, đơn vị cam kết thực hiện nghiêm túc việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo đúng Quy chế thi và các quy định hiện hành về cấp phát quản lý chứng chỉ của Bộ GD&ĐT.

Trường ĐH Thương mại chính thức trở thành đơn vị thứ 20 của cả nước và là trường ĐH đầu tiên thuộc khối ngành kinh tế được Bộ GD&ĐT công nhận đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Theo Báo Giáo dục và đào tạo