Đáp án bài toán tìm số tương ứng với các ô màu

0
1327

Đề bài:

dap-an-bai-toan-tim-so-tuong-ung-voi-cac-o-mau

3 ô màu xanh, đỏ, trắng tạo thành một số hạng có 3 chữ số khác nhau;

3 ô màu đỏ, đỏ, đỏ tạo thành một số có 3 chữ số giống nhau và là kết quả của phương trình như trong hình trên.

Hãy tìm chữ số tương ứng với 3 ô màu xanh, đỏ, trắng.

Đáp án: Màu xanh tương ứng với số 1, màu đỏ tương ứng với số 4, màu trắng tương ứng với số 8.

Cách giải đơn giản nhất:

Đặt các số hạng là X và tổng của các số hạng là Y.

Ta có X + X + X = Y hay 3 x X = Y. Khi đó X = Y : 3.

Vì Y là một số có 3 chữ số giống nhau nên ta làm phép thử với Y lần lượt là 111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999 để tìm ra X. Lưu ý: chữ số hàng chục của X chính bằng các chữ số cấu thành nên Y vì chúng cùng thuộc ô màu đỏ.

Như vậy:

111 : 3 = 37 (loại)

222 : 3 = 74 (loại)

333 : 3 = 111 (loại)

444 : 3 = 148 (thỏa mãn)

555 : 3 = 185 (loại)

666 : 3 = 222 (loại)

777 : 3 = 259 (loại)

888 : 3 = 296 (loại)

999 : 3 = 333 (loại).

Kết luận, màu xanh tương ứng với số 1, màu đỏ tương ứng với số 4, màu trắng tương ứng với số 8.

Nhiều độc giả không chú ý đến dữ kiện chữ số hàng chục của X chính bằng các chữ số cấu thành nên Y vì chúng cùng thuộc ô màu đỏ nên đã đưa ra nhiều đáp án không chính xác.

Thanh Tâm