Đáp án câu đố logic mua đồ trong cửa hàng

0
1331

Đề bài:

dap-an-cau-do-logic-mua-do-trong-cua-hang

Bước vào cửa hàng tạp hóa, Rose được người bán hàng đưa bảng báo giá:

Mua 1 giá 10 đôla.

Mua 10 giá 20 đôla.

Mua 100 giá 30 đôla.

Rose cần mua 740 mà vẫn chỉ trả 30 đôla.

Hỏi vì sao người bán hàng đồng ý bán cho Rose mà vẫn có lợi nhuận?

Lý giải:

Ở đây, chủ cửa hàng đưa đơn giá của các chữ số, chẳng hạn đó là nến số để cắm lên bánh sinh nhật.

Một chữ số giá 10 đôla.

Hai chữ số giáo 20 đôla.

Ba chữ số giá 30 đôla.

Nếu hiểu như vậy thì số 740 bao gồm 3 chữ số và nó chỉ có giá như số 100. Vì vậy số 100 có giá 30 đôla thì số 740 cũng có giá 30 đôla.

Thanh Tâm (theo funthingstodowhenbored)