3 phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu vào ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022

0
551

Năm 2022, ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển 13.150 chỉ tiêu với 3 phương thức tuyển sinh, trong đó trường ĐH Kinh tế có chỉ tiêu nhiều nhất là 1800.

ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh trên cả nước và quốc tế với 3 phương thức tuyển sinh, cụ thể:

 Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Quy định đặc thù, Hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN;

– Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo tổ hợp các môn thi/bài thi tương ứng được quy định cụ thể trong Đề án tuyển sinh của Nhà trường;

– Xét tuyển theo các phương thức khác gồm:  Xét tuyển các thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQGHN tổ chức năm 2022, các chứng chỉ quốc tế (SAT, A-Level, ACT, IELTS hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương – có trong danh mục quy định của ĐHQGHN);

Xét hồ sơ năng lực (kết quả học tập bậc THPT, phỏng vấn, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc thí sinh có bằng tú tài quốc tế) đối với một số đơn vị đào tạo đặc thù có hợp tác quốc tế và/hoặc chương trình dạy bằng tiếng Anh;

Xét tuyển thí sinh là người nước ngoài đáp ứng các yêu cầu theo quy định của ĐHQGHN và Bộ GDĐT.

Xét tuyển đợt bổ sung (nếu còn chỉ tiêu)

Xét tuyển như Đợt 1, quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học tương ứng  được công bố trên Cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN và đơn vị đào tạo (nếu có).

Đối với các chương trình đào tạo (CTĐT) Tài năng, Chuẩn quốc tế, Chất lượng cao: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc từ các nguồn tuyển khác theo yêu cầu riêng của từng ngành/CTĐT.

Sau khi trúng tuyển vào các đơn vị đào tạo, thí sinh có nguyện vọng theo học các CTĐT Tài năng, Chuẩn quốc tế, Chất lượng cao phải đạt điểm trúng tuyển vào ngành/CTĐT tương ứng kể trên theo tổ hợp xét tuyển tương ứng và phải đảm bảo điều kiện ngoại ngữ đầu vào (kết quả môn Ngoại ngữ của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt tối thiểu 6.0 điểm (theo thang điểm 10) hoặc kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn Ngoại ngữ bậc THPT đạt tối thiểu 7.0 điểm hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành).

Điểm đăng ký dự tuyển vào các CTĐT này do các HĐTS quy định nhưng tối thiểu bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển vào ngành/CTĐT chuẩn tương ứng.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 là 13.150 chỉ tiêu, cụ thể như sau: 

–  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên: 1.650 chỉ tiêu

– Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn: 1.680 chỉ tiêu

– Trường ĐH Ngoại ngữ: 1.600 chỉ tiêu

– Trường ĐH Công nghệ: 1.680 chỉ tiêu

– Trường ĐH Kinh tế: 1.800 chỉ tiêu

– Trường ĐH Giáo dục: 1.000 chỉ tiêu

– Trường ĐH Việt Nhật: 260 chỉ tiêu

– Trường ĐH Y Dược: 550 chỉ tiêu

 Các trường, khoa trực thuộc: 

–  Trường Quốc tế: 1400 chỉ tiêu

– Trường Quản trị và Kinh doanh: 380 chỉ tiêu

– Khoa Luật: 750 chỉ tiêu

– Khoa Các Khoa học liên ngành: 400 chỉ tiêu

Theo Báo Dân Trí