Đề thi tốt nghiệp THPT 2022: Những phần kiến thức nào được tinh giản?

0
807

Bộ GD-ĐT cho biết, các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch Covid – 19 các năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 sẽ không đưa vào đề thi năm nay.

Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 giữ ổn định về phương thức như năm 2021. Kỳ thi sẽ được tổ chức vào các ngày 7-8/7/2022.

Lịch cụ thể như sau: Sáng 7/7, thí sinh dự thi môn Ngữ Văn; chiều 7/7, thí sinh dự thi môn Toán; sáng 8/7, thí sinh dự thi bài thi Khoa học Tự nhiên và bài thi Khoa học Xã hội; chiều 8/7, thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ.

Chiều 6/7, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi. Ngày 9/7 là ngày thi dự phòng.

Đây là lần đầu tiên Bộ GDĐT triển khai thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến. Theo đó, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi; thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại Đơn vị đăng ký dự thi do Sở GDĐT quy định.

Tổng số Phiếu ĐKDT trên hệ thống của Bộ GD- ĐT hiện nay là: 1.002.486 phiếu.

Rà soát ma trận đề thi của tất cả 15 môn thi

Về công tác đề thi, phần mềm tổ chức thi, Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ thực hiện rà soát ma trận đề thi của tất cả 15 môn thi, bảo đảm nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12.

Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch Covid – 19 các năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 sẽ không đưa vào đề thi năm nay.

Đề thi tham khảo đã được công bố vào 31/3/2022 giúp các nhà trường, giáo viên, học sinh có định hướng phù hợp trong dạy, học, ôn tập để chuẩn bị tham gia Kỳ thi năm 2022.

Rà soát, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi (NHCHT), lựa chọn câu hỏi đã có trong NHCHT thi theo ma trận đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và viết bổ sung câu hỏi mới.

Hiện nay, tháng 6/2022 cơ bản bảo đảm cả về số lượng, chất lượng để phục vụ công tác đề thi; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật ở tất cả các khâu, nhất là khâu lựa chọn và nhập dữ liệu câu hỏi vào NHCHT.

Về công tác ra đề thi, hoàn thiện hướng dẫn quy trình ra đề thi bảo đảm khách quan, bảo mật để thực hiện các khâu soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án; trong đó phân định rõ trách nhiệm của các cá nhân tham gia Hội đồng ra đề thi.

Phần mềm tổ chức thi, Thực hiện hoàn thiện, nâng cấp phần mềm hỗ trợ quản lý, tổ chức thi và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức thi. Hệ thống đã hỗ trợ tốt cho việc đăng ký dự thi của Kỳ thi theo hình thức trực tuyến. Tổ chức kiểm thử phần mềm hỗ trợ ra đề thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Bộ GD-ĐT phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai công tác cho Hội đồng ra đề thi bảo đảm an toàn, chất lượng; Hoàn thiện, nâng cấp phần mềm hỗ trợ quản lý, tổ chức thi và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức thi.

Bộ GD-ĐT,  tổ chức các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia đến kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tại địa phương. Theo dõi công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại các địa phương và chỉ đạo tổ chức thi theo đúng tiến độ, kế hoạch đã ban hành; bảo đảm Kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng.

Theo Báo Dân Trí