Bộ GDĐT yêu cầu trường ĐH lên phương án dự phòng công tác tuyển sinh 2021

0
841

Ngày 20.5, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)) đã có thông báo hướng dẫn các trường đại học tổ chức hoạt động dạy và học, kết thúc năm học và tuyển sinh trong thời gian dịch bệnh

Cụ thể, các trường đại học thực hiện nghiêm chỉ đạo về phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ GDĐT; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tùy theo diễn biến của dịch COVID-19 tại địa phương, các trường chủ động quyết định việc tổ chức dạy và học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tuyến kết hợp trực tiếp khi đáp ứng các quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng; đồng thời tăng cường các giải pháp quản lý chất lượng lớp học trực tuyến.

Quy trình đánh giá các học phần theo hình thức trực tuyến được áp dụng khi đảm bảo trung thực, công bằng và khách quan như đánh giá trực tiếp.

Việc tổ chức bảo vệ và đánh giá đồ án, khóa luận trực tuyến ở trình độ đại học phải đáp ứng thêm những quy định sau: Đánh giá thông qua một hội đồng chuyên môn gồm ít nhất 3 thành viên; được sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và người học; diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục và thanh tra trong trường hợp có yêu cầu.

Việc đánh giá luận văn, luận án trực tuyến tiếp tục thực hiện theo công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26.2.2021 hướng dẫn đánh giá luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch COVID-19 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Các trường chủ động chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch dạy và học để ứng phó kịp thời khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đặc biệt, các cơ sở đào tạo cần đảm bảo an toàn trong các sự kiện kết thúc năm học, đồng thời lên phương án dự phòng trong công tác tuyển sinh năm 2021, chuẩn bị các điều kiện dự phòng về nhân lực và cơ sở vật chất khi có yêu cầu và theo kế hoạch của Bộ GDĐT.