Điều kiện và thủ tục để xét đặc cách tốt nghiệp THPT mới nhất

0
903

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố quyết định về điều kiện và trình tự thủ tục xét đặc cách tốt nghiệp THPT đối với thí sinh trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành vừa Quyết định số 1584/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GDĐT. Tên thủ tục hành chính thay thế lần lượt là: Xét đặc cách tốt nghiệp THPT, Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, Phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó thủ tục xét đặc cách tốt nghiệp THPT được nhiều người quan tâm. Quyết định trên nêu rõ trình tự thủ tục xét đặc cách tốt nghiệp THPT gồm: Thí sinh nộp hồ sơ đặc cách cho thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho sở GDĐT.

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định tại khoản 1, 2 điều 37 Quy chế thi tốt nghiệp do Bộ GDĐT ban hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điều kiện và thủ tục để xét đặc cách tốt nghiệp THPT mới nhất. Ảnh minh hoạ: Hà Phương

Để được xét đặc cách tốt nghiệp THPT, các đáp ứng những điều kiện, trường hợp như sau: bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất, đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày, hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi; bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất 1 bài thi và không thể tiếp tục dự thi, hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm, hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại.

Ngoài ra, đối với người học đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày, hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi, phải được xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên.

Đối với người học đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất 1 bài thi và không thể tiếp tục dự thi, hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại, thì điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT đều phải đạt từ 5 điểm trở lên; xếp loại ở lớp 12 có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

Thí sinh trong các trường hợp trên cần chuẩn bị hồ sơ xin xét đặc cách tốt nghiệp THPT bao gồm: Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh; Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm), hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt); Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi; Hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.