So sánh điểm chuẩn nhóm ngành Ngoại ngữ ba năm qua

0
648

Ngành Ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc thường có điểm chuẩn cao và tăng đều trong khi một số ngành giảm. Các đại học vùng có ngành chỉ lấy 15 điểm.

So sánh điểm chuẩn nhóm ngành Ngoại ngữ ba năm qua
So sánh điểm chuẩn nhóm ngành Ngoại ngữ ba năm qua - 1
So sánh điểm chuẩn nhóm ngành Ngoại ngữ ba năm qua - 2
So sánh điểm chuẩn nhóm ngành Ngoại ngữ ba năm qua - 3
So sánh điểm chuẩn nhóm ngành Ngoại ngữ ba năm qua - 4
So sánh điểm chuẩn nhóm ngành Ngoại ngữ ba năm qua - 5

Với các trường lấy điểm trúng tuyển ngành ngôn ngữ nước ngoài theo thang 40 (ngoại ngữ hệ số 2) gồm Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Hà Nội và Ngoại thương, mức cao nhất là 36,35, thuộc về ngành Ngôn ngữ Anh trường Ngoại thương. Cả bốn ngành ngôn ngữ của trường này đều lấy từ 32,8 điểm trở lên ở tất cả tổ hợp.

Với các trường lấy theo thang 30, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP HCM có đầu vào các ngành ngôn ngữ cao nhất, trong đó Ngôn ngữ Anh lấy 26,17 điểm.

Ở ba đại học vùng là Đà Nẵng, Huế và Thái Nguyên, điểm chuẩn các ngành thấp hơn. Ngành Ngôn ngữ Nga và Pháp của trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên và Đại học Huế chỉ lấy 15 điểm vào năm ngoái.