Tập trung thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

0
638

Bộ Giáo dục và đào tạo yêu cầu tập trung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm; quản lý văn bằng, chứng chỉ; kiểm định chất lượng giáo dục, việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách…

Tập trung thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Thăng Long (Ba Đình, Hà Nội) không có điều kiện học trực tuyến tại nhà được nhà trường bố trí và phân công giáo viên giúp đỡ học tại phòng máy của trường – Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN

Bộ Giáo dục và đào tạo vừa có văn bản số 623/BGDĐT-TTr gửi các sở giáo dục và đào tạo yêu cầu tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.

Văn bản nêu rõ: Kết quả thanh tra, kiểm tra của Bộ Giáo dục và đào tạo, các cơ quan có thẩm quyền thời gian vừa qua đã phát hiện một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý của một số cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương và cơ sở giáo dục.

Cụ thể như: chưa kịp thời phát hiện và xử lý triệt để vi phạm trong hoạt động dạy thêm, học thêm; chưa tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức quản lý, hướng dẫn các cơ sở thực hiện thu – chi, tài trợ, xã hội hóa theo quy định, còn có cơ sở giáo dục thực hiện việc thu – chi sai quy định…

Cùng với đó, tham mưu, triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn chưa đầy đủ, nhất là việc mua sắm trang thiết bị giáo dục và lựa chọn sách giáo khoa; tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý chưa đầy đủ; chưa kịp thời tổ chức rà soát, sắp xếp, tuyển dụng, bồi dưỡng, sử dụng, chế độ đãi ngộ đội ngũ cán bộ, viên chức ngành giáo dục tại địa phương, nhất là việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Công tác rà soát, đánh giá quy hoạch mạng lưới trường lớp, học sinh và công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn chưa được chỉ đạo kịp thời; chưa thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; chưa kịp thời chỉ đạo, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trường học, còn để xảy ra tình trạng mất an toàn trường học.

Việc hướng dẫn, quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ chưa bám sát quy định pháp luật; chưa ban hành, hướng dẫn đầy đủ về công tác thanh tra, kiểm tra, chưa hoàn thành kế hoạch thanh tra năm học, quy trình cuộc thanh tra chưa đảm bảo; một số cuộc thanh tra không có báo cáo, kết luận, không đôn đốc xử lý sau thanh tra; trình tự giải quyết đơn thư chưa đảm bảo theo quy định, chưa kịp thời, triệt để…

Vì vậy, để tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm nghị định số 42/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, chỉ thị số 10489/CT-BGDĐT của bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục, đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học, công văn số 3950/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Bộ Giáo dục và đào tạo yêu cầu tập trung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm; quản lý văn bằng, chứng chỉ; kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia. Việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách; các khoản đóng góp hỗ trợ tự nguyện không hoàn lại bằng tiền, hiện vật hoặc phi vật chất từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhất là việc mua sắm trang thiết bị giáo dục và việc lựa chọn sách giáo khoa; việc tổ chức các kỳ thi tại địa phương; việc tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tiếp và trực tuyến; bồi dưỡng, tập huấn giáo viên…

Bộ Giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, cấp phép đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; phòng, chống bạo lực học đường.

Thanh tra sở giáo dục và đào tạo chủ động tham mưu, tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định; báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về Bộ Giáo dục và đào tạo khi có vấn đề phức tạp hoặc theo yêu cầu.

Theo Báo Tuổi Trẻ