Xem xét không thu học phí học sinh, học viên ở vùng dịch bệnh, thiên tai

0
744

Khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố, tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định.

Xem xét không thu học phí học sinh, học viên ở vùng dịch bệnh, thiên tai - Ảnh 1.

Học sinh ở vùng có dịch bệnh, thiên tai có thể được miễn học phí – Ảnh: NHƯ HÙNG

Nội dung trên dự kiến được áp dụng đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng.

Chính sách này được nêu trong nghị định về mức thu học phí, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập do Chính phủ vừa ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10-2021.

Theo đó, nguyên tắc xác định học phí trên cơ sở quy định pháp luật về giá và quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo tỉ lệ tăng mức giá dịch vụ không quá 15%/năm.

Cụ thể, học phí mầm non, phổ thông xây dựng theo nguyên tắc chia sẻ giữa Nhà nước và người học. Với đại học, mức trần học phí đại học năm học 2021-2022 từ 980.000 đến 1,430 triệu đồng/sinh viên/tháng.

Nghị định cũng quy định 2 đối tượng không phải đóng học phí gồm: học sinh tiểu học trường công lập; người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật giáo dục đại học.

Ngoài ra, đối tượng được miễn học phí gồm: người có công với cách mạng; trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên khuyết tật; trẻ em mẫu giáo và học sinh không có người nuôi dưỡng, người học các trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; hộ nghèo; trẻ em ở vùng đặc biệt khó khăn; học sinh học trường dân tộc nội trú, dự bị đại học…

Các sinh viên học chuyên ngành Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chuyên ngành lao, phong, tâm thần, giám định pháp y, pháp y tâm thần và giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập; người học ở các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu, chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh…