Đối tượng nào sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt 2?

0
1198

Ngày 20-7, Bộ Giáo dục – đào tạo ban hành Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2, trong đó nêu rõ đối tượng nào sẽ được dự thi đợt này.

Đối tượng nào sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt 2? - Ảnh 1.

Các hội đồng thi đợt 2 sẽ phải tuân thủ các quy định và thông tin cụ thể đến thí sinh như đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT – Ảnh:NAM TRẦN

Theo hướng dẫn, những thí sinh sẽ được dự thi đợt 2 gồm thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 không thể dự thi đợt 1 hoặc chưa hoàn thành các bài thi của đợt 1 như quy định; thí sịnh đã dự thi đợt 1 nhưng chưa thể hoàn thành vì các lý do khác (trừ các thí sinh bị kỷ luật do vi phạm quy chế thi).

Như vậy, thí sinh thi đợt 2 phải đáp ứng các điều kiện: đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, không bị kỷ luật trong đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT, không sử dụng quyền đặc cách tốt nghiệp THPT theo điều 37 của quy chế thi.

Thí sinh đã dự thi đợt 1 nhưng chưa hoàn thành sẽ không phải bắt buộc thi đủ 4 bài thi, mà được bảo lưu những bài đã thi, chỉ dự thi bài chưa thi ở đợt 1. Với đối tượng thí sinh không thi đợt 1 do ảnh hưởng COVID-19 mà do việc khác cần có đơn xin dự thi đợt 2, trong đó nói rõ lý do không hoàn thành các bài thi ở đợt 1.

Đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được tính từ ngày 5-8 (thí sinh làm thủ tục dự thi) và các ngày 6 và 7-8, thí sinh sẽ lần lượt làm các bài thi ngữ văn, toán, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, ngoại ngữ.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục – đào tạo, tùy theo điều kiện thực tế, để tạo thuận lợi cho việc dự thi của thí sinh và công tác tổ chức thi, các sở giáo dục – đào tạo thành lập hội đồng thi để tổ chức thi tại địa phương hoặc có thể trao đổi, thống nhất để chuyển thí sinh đến dự thi ở hội đồng thi của địa phương khác.

Trong trường hợp chuyển thí sinh đến dự thi ở hội đồng thi của địa phương khác, sở giáo dục – đào tạo nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi chịu trách nhiệm chuyển các thông tin cần thiết cho hội đồng thi nơi thí sinh chuyển đến dự thi để phục vụ công tác tổ chức thi; bảo đảm việc đi lại, ăn nghỉ đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 và an toàn sức khỏe, ổn định tâm lý cho thí sinh trong quá trình dự thi; báo cáo Bộ Giáo dục – đào tạo về việc chuyển thí sinh và phối hợp chặt chẽ với hội đồng thi nơi thí sinh chuyển đến dự thi thực hiện các khâu tổ chức thi đợt 2.

Các hội đồng thi có thể liên kết thực hiện việc in sao đề thi phục vụ tổ chức thi đợt 2; Bộ Giáo dục – đào tạo sẽ xem xét để hỗ trợ in sao đề thi cho các hội đồng thi dưới 500 thí sinh ở khu vực phía Bắc, nếu có đề nghị.

Đối tượng nào sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt 2? - Ảnh 2.

Lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2